• banner
מבוא: בשל יישום ודרישות שונות מהלקוחות, הקצף יעבור עיבוד נוסף כדי להפוך אותו לנוח יותר לשימוש, כגון למינציה כדי להגדיל את העובי שקצף שכבה אחת לא יכול להגיע אליו; הדבק על הגב לנוחות דבק על החומר השונה; חיתוך פחות רוחב מרוחב רחב יותר כדי להתאים לגודל הרצפה; להטביע את התבנית כדי להגדיל את היופי והחיכוך של פני השטח.